Antradienis, 23 liepos 2024

Projektai

 Interreg Latvija Lietuva logo2

 

 

Kontaktai

 

Biudžetinė įstaiga

Dvaro 19, Antazavės km. ,
LT-32260 Zarasų rajonas

Telefonas: +370 385 41434
Faksas: +370 385 41434
Elektroninis paštas: antazaves.vgn[eta]gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190990581

Žemėlapis

 

zemelapis

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
title title title
01 / 03

Prie

title

post title

02 / 03

Prie

title

post title

03 / 03

Prie

title

post title

    Antazavės vardas kildinamas iš Zalvės ežero vardo. Kai Zalvės pakrantėje įsikūrė gyventojai, vietovę pavadino Antazalve. Ilgainiui iškrito priebalsė „l“  ir susidarė dabartinis pavadinimas Antazavė. XVI-XVII a. didelius Šiaurės Rytų  Lietuvos plotus valdė Lietuvos didikų Radvilų šaka. Su Antazave sietini Kristupas ir Janušas Radvilos.  1669 m. mirus Boguslavui Radvilai žemė atiteko vokiečių kilmės grafams Pliateriams. XVIII a. ant Zalvės ežero kranto  Pliateriai pastatė dvarą, o visų jų vaikaičių ir artimųjų likimas buvo tragiškas, todėl minėtas dvaro pastatas atiteko valstybei. 1951 m. reorganizuoti Tytuvėnų vaikų globos namai, ir vaikai perkelti į Antazavės vaikų globos namus. Kartu atvyko ir direktorius K. Orlovas, kuris buvo direktoriumi iki 1955, o nuo 1955 m., atkėlus Gruzdžių vaikų globos namų auklėtinius, paskirta direktore N.Gasiūnienė. Nuo 1956 m. vaikų globos namams vadovavo J. Plepienė. 1961 m. vaikų globos namai reorganizuoti į mokyklą-internatą, ir direktore paskirta V. Traškinienė. 1966 - 1982 direktoriavo Č. Žalnieriūnas. Nuo1982 kovo iki 1982 rugpjūčio – A. Šukienė, 1982-1985  - V. Karlienė, 1985 m. direktoriumi paskirtas  Kęstutis Ražanas.

    1989 m. Antazavės mokykla-internatas buvo reorganizuotas į vaikų globos namus, ugdytiniai pradėjo lankyti Antazavės vidurinę mokyklą. Nuo 1996 m. buvo palaipsniui reorganizuojamas vaikų maitinimas, t.y., iki 1999 m. visose šeimynose buvo įrengtos virtuvės, pakeisti etatai, ir ugdytiniai pradėjo valgyti šeimynose. Nuo 1995 m. iki 1998 m. šiuolaikiškai pertvarkyti ir suremontuoti higienos taškai, įrengti dušai. Visą laiką buvo tvarkomas senasis parkas, atnaujinamas vaikų globos namų kiemas, tvarkomi sporto aikštynai, pastatyti trys šiltnamiai ugdytinių darbinių gebėjimų ugdymui , maitinimui gerinti. Pasodintas ąžuolynas, atnaujintas sodas, suremontuotos šeimynų patalpos, pastatyta nauja katilinė, įrengta sporto salė, pakeistas pastato stogas, 2005 m. baigti keisti langai, sutvarkytas visas maisto blokas it t.t. 2008 metais baigta gyvenamojo pastato renovacija.

    Per 54 egzistavimo metus Antazavės vaikų globos namai išleido į didįjį gyvenimą virš 1000 ugdytinių. Šimtams vaikų mūsų namai buvo tapę namais ar prieglauda. Ugdytiniai studijavo ar studijuoja visuose Lietuvos universitetuose, įsigyja įvairias profesijas šalies kolegijose ar aukštesnėse mokyklose. Dauguma  įsigijusių profesiją lieka dirbti Lietuvoje, bet yra ugdytinių, kurie sėkmingai įsitvirtino ir dirba Vokietijoje, JAV, Anglijoje, Norvegijoje ir t.t.

    Viso vaikų globos namų personalo tikslas - sukurti šiltus ir jaukius namus, kur vaikai jaustųsi saugiai ir galėtų ugdyti savo gebėjimus, rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

    Vaikų globos namuose veikia savivaldos institucijos – vaikų globos namų taryba ir pedagogų taryba. Minėtos institucijos padeda įgyvendinti pagrindinius vaikų globos namų tikslus, įtraukiant visą bendruomenę  (VGN, vidurinės  mokyklos, kaimelio).

    Vaikų globos namai turi gražių švenčių ir tradicijų: rugsėjo 1 d. – „ Mokslo žinių diena“, Mokytojo dienos šventė, Kūčių vakarienė, Kalėdos, Gerumo diena, vaikų gimtadienių šventės šeimynose, bendras vakaras su rėmėjais iš Norvegijos, susitikimai ir bendri renginiai su draugais iš Vilniaus A. Kulviečio mokyklos. 

    Vaikų globos namai rengia ir vykdo įvairius projektus vaikų vasaros stovykloms, poilsiui, vaikų socializacijai. 2008 m. parengtas ir vykdytas tarpžinybinio bendradarbiavimo projektas „Neabejingi vaikams“. Projekto vykdymui gauta 18000 litų. Vaikų kūrybos konkurse „Mano svajonė“ 4 vaikų kūrybiniai darbai išspausdinti knygoje‘ „Mano svajonė“.
2007 m. vaikų namai paskelbti metodiniu centru. 2008 m. buvo vykdyta socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymų programa „Antazavės vaikų globos namų gerosios patirties, ugdant tėvų globos netekusius vaikus, sklaida“.

    2009 metų pradžioje baigta vaikų globos namų pastato rekonstrukcija.

    Vasaros atostogų metu vaikų globos namų ugdytiniai flamandų-lietuvių draugijos Belgijoje kvietimu viešėjo Belgijoje. Privačių asmenų rėmėjų grupės „Charity-Antazavė“ kvietimu keliavo į Norvegiją.

    2010 metais prie Antazavės vaikų globos namų prijungti Zarasų vaikų globos namai.

    Vaikų globos namuose veikia 8 neformalaus ugdymo būreliai, kuriuose vaikai dainuoja, šoka, piešia, vaidina, lipdo, sportuoja, dalyvauja parodose, renginiuose. Kiekvienais metais dalyvaujame „Išsipildymo“ akcijoje.

    2012 m. pradėjome veiklą Lietuvos vaikų fondo vykdomame projekte „Ugdymas karjerai“. Projektas vyks 3 metus ir apims įvairias veiklas.

    2013 m. sumažėjo šeimynų skaičius-liko 6.

    Vaikų globos namus daugelį metų remia privačių asmenų grupė iš Norvegijos „Charity-Antazavė“, „Olifėja“, Lietuvos Olimpinis komitetas, flamandų-lietuvių draugija Belgijoje, prie rėmėjų prisijungė Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubas, Oslo Rotary klubas. 2015 m. vasarą vyko tarptautinis menininkų pleneras, vaikų globos namų teritorija pasipuošė medžio skulptūromis. Visuomeninė organizacija „Lietuvos atminties keliai“ vaikams organizavo išvykas, susitikimus su įdomiais žmonėmis, koncertus, kvietė į Vilnių pramogauti. Organizacijos dėka prie globos namų pasodintos sakuros, kurias padovanojo Japonijos ambasada. Už gautas iš „Išsipildymo“ akcijos lėšas parke pastatyti lauko treniruokliai.

    Vykdant Lietuvos vaikų fondo projektą „Ugdymas karjerai“ 12 vaikų stovyklavo Palangoje, rugpjūčio mėnesį į vaikų globos namus su šeimomis, vaikais į renginį susirinko buvę ugdytiniai.

    Nuo 2016 m. vaikų globos namuose liko 5 šeimynos, kuriose gyveno 47 vaikai. Įrengtos 3 vietos kūdikių apgyvendinimui, metų pradžioje kūdikiai buvo apgyvendinti.

    Rėmėjai rūpinasi vaikų laisvalaikiu, vasaros poilsiu, finansuoja vasaros stovyklas, remia įvairius projektus, patys inicijuoja koncertus, išvykas.

    2017 m. sumažėjo šeimynų skaičius-liko 4. Už rėmėjų pinigus bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti nupirktas namas Dusetų seniūnijoje, Užtiltės kaime. Planuojama 2018 m. apgyvendinti 8 vaikus.

    Vaikų globos namuose lankėsi Izraelio ambasadorius, rudenį ambasada pakvietė pramogauti į Vilnių.

    Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubo iniciatyva ir lėšomis vaikų globos namuose vyko Robotikos užsiėmimai. Vykdėme socialinę akciją „Aplankyk vienišą“, vaikai savanoriavo Utenos gyvūnų prieglaudoje.

    Atliktas namo Dusetose remontas.

    Nuo 2019 m. vaikų globos namuose buvo 3 šeimynos

    2019 m. baigti visi namo Dusetose renovacijos ir rekonstrukcijos darbai. Dėl lėšų stokos namas neapgyvendintas.

    2019 m. pakeistas įstaigos pavadinimas-Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“. Patvirtinti nauji įstaigos nuostatai.

    Rėmėjų iniciavo projektą “Noriu. Galiu. Darau.“ Projekte dalyvauja 14 vaikų, jis tęsis iki 2020 m. liepos mėnesio.

    Pateikėme paraišką dėl dalyvavimo „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti atrankos konkurse.

    Nuo 2020 m. vasario mėnesio pradėtos teikti paslaugos „Krizių centre“. Iki 2021 m. krizių centre gyveno 31 gyventojas, paskaičiuota 3645 lovadienių.

    2020 m. gegužės 1 d. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose apgyvendinti 7 vaikai.

    Tęsiamas projektas „Noriu. Galiu. Darau“. 2020 m. kovo mėnesį baigėme dalyvavimą projekte „Palydimosios globos paslaugos“, kurį organizavo Valstybinė vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba.

    Nuo 2020 m. vaikų globos namai yra partneriai projekte Nr. LLI-550 „Socialinė pažeidžiamų grupių įtrauktis Zarasų-Daugpilio pasienio regione kuriant integruotą socialinės rūpybos tinklą Vertinami žmonės“ . Pradėti parengiamieji darbai.

    2021 m. pradėjo veiklą Vaikų dienos centras, jį lanko 10 vaikų iš Antazavės ir aplinkinių kaimų.

    2021 m. gegužės mėn. 27 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas pradėjo vertinimą Globos namų teikiamos socialinės globos atitiktį Socialinės globos normų aprašo reikalavimams. Birželio 29 d. pateikta pažyma apie atliktą vertinimą ir pateiktos išvados. 2021 m. gruodžio 23 d. departamentui pateikta informacija apie pažeidimų pašalinimą.

    2021 m gauta licencija socialinei globai teikti . Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikę, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną.

    2021 m. visi vaikai iškelti iš vaikų globos namų Antazavėje į Bendruomeninius vaikų globos namus: Palaukės g. 12 -5 vaikai, S. Nėries g. 23-13-5 vaikai.

    2022 m. baigtos remontuoti savarankiško gyvenimo namams skirtos patalpos. Įrengti 9 dviviečiai ir 6 vienviečiai kambariai, asmens higienos patalpos, virtuvėlės, keltuvas.

    2022 m. lapkričio mėnesį uždaryti Bendruomeniniai namai S. Nėries gatvėje.

    2023 m. suteikta akreditacija teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą- apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose.

    2023 m .gegužės- birželio mėnesiais vyko bandomosios integruotos socialinės stovyklos organizuojamos įgyvendinant INTERREG V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-550 „Socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukimas kuriant socialinių paslaugų tinklą Zarasų ir Daugpilio pasienio regione“. Organizuotos 3 stovyklos, kuriose dalyvavo 66 asmenys iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų ir Latvijos.

    Spalio mėnesį savarankiško gyvenimo namuose apsigyveno pirmi gyventojai.

    2024 m. sausio mėnesį gauta licencija socialinei globai teikti. Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims