Šeštadienis, 02 gruodžio 2023

Tapk mūsų fanų

Zarasų rajono garbės piliečiais tapo norvegai

Projektai

 Interreg Latvija Lietuva logo2

 

 

Kontaktai

 

Biudžetinė įstaiga

Dvaro 19, Antazavės km. ,
LT-32260 Zarasų rajonas

Telefonas: +370 385 41434
Faksas: +370 385 41434
Elektroninis paštas: antazaves.vgn[eta]gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190990581

Žemėlapis

 

zemelapis

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Vizija

- Savarankiška šeimyna;
- Vaikų globos namų bendruomenė atsakinga už ugdytinius iki įsitvirtins savarankiškame gyvenime;
- Bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio įvairių mokslo įstaigų specialistais, atlikti sociologinius tyrimus, juos apibendrinti, ieškoti efektyvių ugdymo formų, keisti visuomenės požiūrį į vaikų ugdymą institucijose.

Misija

Kurti bei tobulinti šeimynos modelį, kuriuo siekiama:
- išugdyti pilnavertę, harmoningą asmenybę, galinčią savarankiškai prisitaikyti prie kintančių visuomenės sąlygų bei sugebančią jas įtakoti;
- siekti atlikti pagrindinę šeimos auklėjimo funkciją – emocinę, t.y. vaiko dvasinių poreikių tenkinimą;
- tikslingai bei kryptingai siekti aukščiausio auklėjimo tikslo – ateities meilės. Jį brandinti drauge su ugdytinių dorovingumu, išsilavinimu bei tolesniu ateities projektavimu;
- užtikrinti visapusišką vaiko gerovę, siekti patenkinti visus poreikius;- padėti vaikui grįžti į šeimą.

Tkslai

- užtikrinti nuolatinę ir laikinąją globą ( rūpybą) vaikui, likusiam be tėvų globos, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra paskirta globa ( rūpyba);
- užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą bei saugią ir sveiką aplinką, tinkančią augti, vystytis ir tobulėti;
- rengti vaiką savarankiškam gyvenimui – puoselėti jo dvasines, psichines, fizines galias, diegti žmoniškąsias vertybes;
- ugdyti savarankišką, savo gyvenimą organizuoti ir vertinti gebantį žmogų.

Uždaviniai

- vykdyti globėjo (rūpintojo) funkcijas, užtikrinti vaikams kokybiškas valstybės teisės aktuose nustatytas sveikas ir saugias buities ir ugdymosi sąlygas, artimas šeimos aplinkai, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
- sudaryti sąlygas vaikui įgyti kultūros bei socialinę kompetenciją, tapti atsakingu už savo poelgius bei ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms. Rengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai atviroje demokratinėje visuomenėje;
- sudaryti sąlygas tenkinti socialinės globos ir specialiojo ugdymo (si), saviraiškos poreikius, skatinti mokytis, pasirenkant formalaus ir neformalaus švietimo programas. Atsižvelgiant į vaiko psichofizines galias, garantuoti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir kt. pagalbą, siekiant pozityvių vaiko elgesio ir socialinės patirties pokyčių.